توی این عکس تفاوت های کش و بافر رو میتونید ببینید.