تفاوت Cache و Buffer

17:13 1399/10/28 | SilentBoy

توی این عکس تفاوت های کش و بافر رو میتونید ببینید.