بستن آپدیت ویندوز10

09:42 1399/11/10 | SilentBoy

برای جلوگیری از اپدیت ویندوز10 مطابق تصویر زیر عمل کنید.