1. وارد بخش Power Option بشید. مسیر دقیق هم Control Panel\Hardware and Sound\Power Options اینجاست.

با تصویر زیر مواجه خواهید شد. روی گزینه مشخص شده کلیک کنید.

2. حالا در مرحله بعد روی گزینه مشخص شده کلیک کنید.

3. حالا گزینه مشخص شده از حالت تیک دار خارج کنید. یعنی بدون تیک باشد.

 

در آخر سیستم خود را ری استارت کنید و مشاهده میکنید که سیستم به راحتی ری استارت میشود.